بانوان

برای اطلاع از چگونگی تعیین سایز خود می توانید از جداول زیر کمک بگیرید.
تمامی اندازه ها و ابعاد استفاده شده در جداول بر اساس واحد های سانتی متر و کیلوگرم می باشد.

 

سایز لباس های زنانه:

XS S M L XL
سایز اسپرت ۰-۲ ۴-۶ ۸-۱۰ ۱۲-۱۴ ۱۶-۱۸
سایز لباس عادی ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۴ ۵۰
سینه ۷۸-۸۴ ۸۵-۸۹ ۹۰-۹۶ ۹۷-۱۰۵ ۱۰۶-۱۱۲
کمر ۵۷-۶۳ ۶۴-۷۰ ۷۱-۷۶ ۷۷-۸۳ ۸۴-۹۲
باسن ۸۴-۸۹ ۹۰-۹۵ ۹۶-۱۰۳ ۱۰۴-۱۱۰ ۱۱۱-۱۱۸
فاق ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۱

چگونگی اندازه گیری:
۱-  سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲-  کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳-  باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
۴-  فاق : طول قسمت داخلی پا، از زمین تا قسمت انتهایی فاق را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.

سایز لباس های نوجوانان : (سنین ۷ تا ۱۲)

S M L XL
سایز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۴-۱۶ ۱۸-۲۰
قد (سانتی متر) ۱۲۷-۱۴۵ ۱۴۷-۱۶۰ ۱۶۲-۱۷۰ ۱۷۲-۱۸۲
وزن (کیلوگرم) ۲۷-۳۹ ۴۰-۵۲ ۵۳-۶۲ ۶۳-۶۸

چگونگی اندازه گیری:
قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.

سایز لباس های کودکان:

سایز سن (ماه) قد (سانتی متر) وزن (کیلوگرم)
۳M ۰-۳ -۵۸ ۳-۴.۵
۶M ۳-۶ ۵۸-۶۳ ۴.۵-۶
۹M ۶-۹ ۶۴-۷۲ ۶-۷.۷
۱۲M ۱۲ ۷۳-۷۹ ۷.۷-۱۰
۱۸M ۱۸ ۸۰-۸۴ ۱۰-۱۱.۵
۲۴M ۲۴ ۸۵-۹۰ ۱۱.۵-۱۲.۸
۲T ۲ ۸۵-۹۰ ۱۱.۵-۱۲.۸
۳T ۳ ۹۱-۹۶ ۱۳-۱۵
۴T ۴ ۹۷-۱۰۴ ۱۵.۵-۱۷
۵ ۵ ۱۰۵-۱۱۲ ۱۷-۲۰
۶ ۶ ۱۱۳-۱۱۹ ۲۰-۲۲
۶X ۶-۷ ۱۲۰-۱۲۵ ۲۳-۲۴.۵
۷ ۷ ۱۲۶-۱۳۰ ۲۵-۲۷

سایز کفش های مردانه و زنانه:

ایران اروپا ژاپن مردانه آمریکا زنانه آمریکا ADIDAS (UK)
۳۶ ۳۶ ۲۲۰ ۴ ۵ ۳.۵
۳۶ ۳۶.۷ ۲۲۵ ۴.۵ ۵.۵ ۴
۳۷ ۳۷.۳ ۲۳۰ ۵ ۶ ۴.۵
۳۸ ۳۸ ۲۳۵ ۵.۵ ۶.۵ ۵
۳۸ ۳۸.۷ ۲۴۰ ۶ ۷ ۵.۵
۳۹ ۳۹.۳ ۲۴۵ ۶.۵ ۷.۵ ۶
۴۰ ۴۰ ۲۵۰ ۷ ۸ ۶.۵
۴۰ ۴۰.۷ ۲۵۵ ۷.۵ ۸.۵ ۷
۴۱ ۴۱.۳ ۲۶۰ ۸ ۹ ۷.۵
۴۲ ۴۲ ۲۶۵ ۸.۵ ۹.۵ ۸
۴۲ ۴۲.۷ ۲۷۰ ۹ ۱۰ ۸.۵
۴۳ ۴۳.۳ ۲۷۵ ۹.۵ ۱۰.۵ ۹
۴۴ ۴۴ ۲۸۰ ۱۰ ۱۱ ۹.۵
۴۴ ۴۴.۷ ۲۸۵ ۱۰.۵ ۱۱.۵ ۱۰
۴۵ ۴۵.۳ ۲۹۰ ۱۱ ۱۲ ۱۰.۵
۴۶ ۴۶ ۲۹۵ ۱۱.۵ ۱۲.۵ ۱۱
۴۶ ۴۶.۷ ۳۰۰ ۱۲ ۱۳ ۱۱.۵
۴۷ ۴۷.۳ ۳۰۵ ۱۲.۵ ۱۲
۴۸ ۴۸ ۳۱۰ ۱۳ ۱۲.۵
۴۹ ۴۸.۷ ۳۱۵ ۱۳.۵ ۱۳
۴۹ ۴۹.۳ ۳۲۰ ۱۴ ۱۳.۵

آقایان

سایز لباس های مردانه:

XS S M L XL ۲XL ۳XL
سایز اسپرت ۲ ۳-۴ ۵-۶ ۷-۸ ۹-۱۰ ۱۱-۱۲ ۱۳-۱۴
سایز شلوار جین ۲۸ ۳۰-۳۲ ۳۴-۳۶ ۳۸-۴۰ ۴۲-۴۴ ۴۶-۴۸ ۵۰-۵۲
سایز کت و شلوار ۴۲ ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۵۸ ۶۲ ۶۶
سایز قفسه سینه ۷۸-۸۴ ۸۷-۹۴ ۹۵-۱۰۲ ۱۰۳-۱۱۲ ۱۱۳-۱۲۲ ۱۲۲-۱۳۲ ۱۳۳-۱۴۸
دور کمر ۶۸-۷۴ ۷۶-۸۲ ۸۳-۸۹ ۹۰-۹۹ ۱۰۰-۱۰۹ ۱۱۰-۱۱۹ ۱۲۰-۱۳۴
دور باسن ۸۱-۸۶ ۸۹-۹۴ ۹۵-۱۰۲ ۱۰۳-۱۱۲ ۱۱۳-۱۲۲ ۱۲۳-۱۳۰ ۱۳۱-۱۴۲

چگونگی اندازه گیری:
۱- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.